KekikTaban.okunabilir_byte

#   def okunabilir_byte(boyut: int) -> str:

baytları okunabilir biçime dönüştürür.

Arg: boyut (int): 12345645123456

Return: (str): "135 MB"