BTKSorgu.Erisim_Engeli

#   class BTKSorgu:

BTKSorgu : Hedef websitesinin BTK Tarafından Erişim Engeli Sorgusu

Dönüş

(str):
    {domain}, {karar} Karar Bulunamadı.
#   BTKSorgu(sorgu_url: str, arka_plan: bool = False)

Karar Döndürür

#   captcha_ver

Captcha görselini indirip OCR ile okur

#   karar

Captcha ile birlikte sorgu sitesini POST eder